ORIGIN: Czech Republic.

UTILIZATION: Companion dog.

FCI-CLASSIFICATION: Group 9 – Companions and Toy Dogs. Section 9 Continental Toy Spaniels

Russian Toy and Prague Ratter. Without working trial.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: Historically, this breed has been known since the remote past of the Czech state. Because of its small size, quick movement and highly developed sense of smell it was used for killing rats (which gave it the name "Krysaík" = Ratter). This quality was gained during its long historical development. This small active dog was often seen at aristocratic feasts of Czech kings at the Prague castle. It adorned courts of Bohemian aristocracy and as a gift from Bohemian kings it came to other European rulers and later to the ordinary citizens. The search of historical facts resulted in proofs that this breed really is of Bohemian origin and can be traced to the early history of the Czech nation. In 1980 its regeneration successfully started. Pražský krysaík is again a favourite pet that lives as a family dog and is becoming popular also in other countries of in the world.

GENERAL APPEARANCE: A small smooth-haired or medium long coated dog with an almost square and compact body. Despite its small size it is a very active, alert and lively dog. Sexual dimorphism should be clearly defined.

IMPORTANT PROPORTIONS:
Height at withers to length of body: 1 : 1,05 – females might be longer.
Depth of chest 45 - 50% of the height withers.
Skull width to skull length 1 : 1 to 1,03.
Length of foreface 1/3 - 1 of the head length.
These measurements and proportions should be regarded as ideal, but the general appearance is more important.

BEHAVIOUR/TEMPERAMENT: Gentle, curious and tender. Quick with good movement and steady pace. By nature slightly reserved towards strangers but very friendly in the family. With natural nobility and character.

HEAD

CRANIAL REGION:
Skull: Rounded, not parallel with nose, occiput is visible. Eyes are set wide apart. Skin on skull has no folds and is coated with short and fine hair.
Stop: Distinct.

FACIAL REGION:
Nose: Fully pigmented and colour according to coat colour.
Lips: Close-fitting, firm and closed lipcorners. Lip edges fully pigmented and colour according to coat colou.
Jaws/Teeth: Firm and converge to muzzle. Regular scissor bite. Preferably with no teeth missing.
Eyes: Dark, colour according to colour of the coat. Medium sized, rounded, no exaggerated bulging, set wide apart. Lids tight-fitting and well pigmented.
Ears: Set at the back of the head, triangular, firm, naturally erected, carried in a gentle angle to the sides.

NECK: Neck without folds, gracefully curved and sufficiently long, at the right angle to body and head.

BODY:
Top line: Level and firm
.
Withers: Not visible.
Back: Short, straight, firm.
Loin: Short, well coupled.
Croup: Gently inclined, sufficiently long.
Chest: Oval in cross-section. Chest depth forms 45 – 50% of the height at the withers.
Underline and belly: Abdomen is slightly drawn-in, between abdomen and loins clearly merging into drawn-in flank.

TAIL: Set at the level of back, docked in country of origin. If not docked, it can reach no further than to the hock. Firm that gets narrower to the tip. The tail is straight half way up and carried slightly upright. In When the dog is moveing it is carried higher, it can be curled over the back in a semicircle.

LIMBS

FOREQUARTERS:
General appearance: Viewed from the front straight, parallel and legs should not stand very broad.

Shoulder: Muscular, close to the chest. Angle not too obtuse.
Elbow: Set close, straight. Turned neither out nor in.
Forearm: Adequately strong, straight.
Metacarpus (Pastern): Viewed from the front, a fluent continuing of forearm. Viewed from the side slightly inclined, solid.

Forefeet: Round, firm, with well arched, tight toes. Nails dark.

HINDQUARTERS:
General appearance: Muscles well developed, viewed from the side, stifle joint to be well bent and hocks well angulated. Viewed from behid, the dog should stand solidly, parallel and legs not too wide apart.
Hind feet: Same as the forefeet but might be a little longer.

GAIT / MOVEMENT: Both forequarters and hindquarters should produce steady, flowing, parallel, light movement. Pads must not drag along. Hind feet to step fully into traces of forequarters.

SKIN: Skin is tough, strong, firm and fits tight to body. Pigment according to the colour of the coat.

COAT:
Hair:
1) Short, glossy, fitting close to body, thick, without bald places. Head is usually coated with thinner and shorter coat than the body.
2) Medium long, fringes on ears, quarters, tail and slightly more open on the chest.

Colour: Black and tan, brown and tan and other lighter nuances, also yellow recessive colour, merle and red. Tan is red, deep and most desired is a dark red tan, well marked. Tanmarkings are found above eyes, on cheeks, on chest and on the pasterns of the forefeet. Also on the feet, inside the hindquarters and under the root of the tail. On the fore chest it forms two similar and separated triangles.

Colours different from black and tan differ in the basic colour of the coat, nose, eye and markings. Deeper pigmentation is preferable.

SIZE AND WEIGHT:
Height at the withers: Males and Females: Ideal 20-23 cms

Weight: Males and Females: Ideal 2,6 kgs.

FAULTS:
Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

 

FAULTS

 • Narrow or insufficiently arched skull.

 • Asymmetrical bite.

 • Slightly arched back and loins, softer back.

 • Feet slightly curving out- or inwards.

 • Excessive tanmarkings on head, abdomen, not separated markings on the

  chest.

 • Excessive tanmarkings on upper lip

 • Big white spot on the chest (more than 1cms).

 • No white spots on toes.

 • Black hairs in the red tan colour.

 • Permanently curled tail, tail closely laying to one side, low-set tail.

 • Long body with short legs.

 • Nose not pigmented.

  DISQUALIFYING FAULTS

 • Aggressive or overly shy dogs.

 • Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be

  disqualified.

 • Open fontanelle.

 • Apple shaped head

 • Too short in muzzle it means that foreface does not make 1/3 of the length of

  the head.

 • Blue or predatory eye (very pale yellow).

 • Overshot bite.

 • Hanging ears

 • Strongly arched back and loins.

 • Bald spots on any part of the body.

 • More than 4 teeth missing (except P1 and M3), 2 or more incisors missing.

 • Tanmarked dogs that lack tanmarkings on the head.

 • Large white mark on the chest, more than 2cms and white markings anywhere

  on body or legs.

 • Excessive black overlay obscuring the tanmarkings.

 • Size over 26 cms or under 18 cms.

  N.B: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum (this expression is obligatory in every standard).

 

 

From Standard Czech Republik

FCI Standard Nr. 363

07.05.2019 (EN) 

ORG.20.02.2019

PRAZSKÝ KRYSARÍK (Prague Ratter)

Oprindelse: Den tjekkiske Republik

Oversættelse: Renata Cizmarova, Helena Jankova. Revideret af Renée Sporre-Willes.

Anvendelse: Selskabshund

Klassifikation: FCI Gruppe 9 (Selskabshunde) Sektion 9 Kontinentale Toy Spaniels, Russisk Toy og Prague Ratter Uden brugsprøve

Historie: Denne race har været kendt i Tjekkoslovakiet siden landets fjerne fortid. På grund af en lille størrelse, hurtige bevægelser og en højt udviklet lugtesans blev den brugt til at dræbe rotter – hvilket gav den navnet Krysarík, der betyder Rottehund. Denne evne var nedarvet igennem generationer i racens lange historiske udvikling. Den lille attraktive hund blev ofte set sammen med de tjekkiske konger i paladset i Prag. Racen var en pryd for det bøhmiske aristokrati og blev ofte givet som gave til andre herskere i Europa – og senere til almindelige borgere. Historiske undersøgelser viser, at racen er opstået i Bøhmen, og dens oprindelse kan spores tilbage til den Tjekkiske nations tidlige historie. I 1980 påbegyndte man en succesfuld genopbygning af racen. Pražský Krysarík er igen et populært kæledyr, der lever sammen med familien og den er blevet populær i mange lande over hele verden.

Helhedsindtryk: En lille, korthåret eller medium langhåret hund med en næsten kvadratisk og kompakt kropsbygning. På trods af sin lille størrelse er det en aktiv, opmærksom og livlig hund. Kønspræget skal være tydeligt.

Proportioner: Forholdet mellem skulderhøjden og kropslængden (målt fra skulderspids til sædebensknude) skal være som 1:1,05 – tæver kan være lidt længere. Brystdybden skal helt ideelt være halvdelen af skulderhøjden. Forholdet mellem skallens bredde og længde er som 1:1. Skallen må ikke være bredere end den er lang. Længden af næsepartiet er 1/3 eller op til lidt under halvdelen af hovedets totale længde med udpræget stop. Disse mål og proportioner er idealbilledet. Helhedsindtrykket er altid vigtigst. Pražský Krysarík Side 2 af 4

Temperament: Mild, venlig og nysgerrig. Den er hurtig med gode og stabile bevægelser. Af natur er den lidt reserveret over for fremmede. Over for sin familie er den meget venlig. Med naturlig ædelhed og karakter.

Hoved:

Skalle: Set i profil er skallen afrundet og ikke parallel med næsepartiet. Nakkeknuden er synlig. Øjnene er ansat langt fra hinanden. Huden på skallen er uden rynker og dækket af en kort fin pels.

Stop: Tydeligt markeret Næse: Næsen er fuldt pigmenteret. Farven svarer til pelsfarven.

Læber: Læberne er tætsluttende, faste og med lukkede mundvige. Læberandene er fuldt pigmenterede. Farven passer til pelsfarven.

Kæber, bid: Stærke og velansatte i kæben. Biddet er et saksebid. Et fuldtalligt tandsæt er ønskeligt.

Øjne: Øjnene er mørke. Farven er i harmoni med pelsfarven. De er af middel størrelse, rundede, ikke overdrevent udstående og bredt placerede. Øjenlågsrandene slutter stramt og er godt pigmenterede.

Ører: Ørerne er placeret bag på skallen. De er trekantede, faste og naturligt opretstående. De bæres i en let vinkel til siden.

Hals: Ingen løs halshud. Yndefuldt buet og tilstrækkelig lang i harmoni med hoved og krop.

Krop:

Overlinie: Lige og fast Skuldertop: Lidt synlig.

Ryg: Kort, lige og fast Lænd: Kort, godt sammensat.

Kryds: Blødt rundet og tilstrækkeligt langt

Bryst: Ovalt tværsnit. Brystdybden er 45-50 % af skulderhøjden.

Underlinie: Svagt optrukken bug, mellem bugen og lænden er flankerne tydeligt indtrukne.

Hale: Er ansat i højde med ryglinien og må ikke nå neden for haseleddet. Den er fast og bliver tyndere mod spidsen. Halen er lige på den første halvdel og bæres næsten lige opad. I bevægelse bæres den højere eller let buet over ryggen i en halvcirkel. I hjemlandet kan halen være kuperet. NB: Halekupering er forbudt i Danmark.

Lemmer: Forpart: Set forfra er forbenene lige og parallelle – ikke for bredt stillede.

Skuldre: Muskuløse, vel tilbagelagte og liggende tæt til brystet.

Overarm: Lige og muskuløs.

Albuer: Ligger tæt til brystet, lige. Drejer hverken indad eller udad Pražský Krysarík 

Underarm: Lige og tilstrækkelig stærk

Mellemhånd: Set forfra en ubrudt fortsættelse af underarmen. Set fra siden let skråtstillet og stærk.

Forpoter: Runde og faste med godt buede og samlede tæer. Kløerne er mørke.

Bagpart: Muskuløs og tilstrækkelig vinklet set fra siden. Set bagfra skal hunden stå solidt med benene parallelt og ikke for bredt stillede.

Overlår: Passende muskuløse.

Knæ: Velvinklede.

Underlår: Forholdsvis muskuløse.

Haseled: Velvinklede

Haser: Stærke og lige.

Bagpoter: Af let oval form, faste med godt buede og samlede tæer. Kløerne er mørke.

Bevægelse: Velbalanceret vinkling fortil og bagtil vil give stabile, flydende, parallelle og lette bevægelser. Poterne må ikke være slæbende. Bevægelsen skal være jordvindende.

Hud: Huden skal være sej, stærk og ligge stramt til kroppen. Pigmentet passer til pelsfarven.

Pels: Hårlag: 1) Kort, glinsende, liggende tæt til kroppen – tyk uden hårløse pletter. Hovedet er normalt dækket af en tyndere og kortere pels end resten af kroppen. 2) Moderat lang, frynser på ører, ben og hale. Der kan være en længere pels på brystet.

Farve: Sort, brun eller blå med tanfarvede aftegninger inklusive deres fortyndende udgaver (i alle farvetoner fra meget lys til meget intens). Recessiv gul farve (med lyst pigment) og rødt i de mest intense toner. Disse er uden tanfarvede aftegninger. Sort og tan, merle og brun og tan merle. Tan aftegninger foretrækkes i en dyb rød tan, bortset fra de blå varianter hvor tanfarven er lysere ifølge den genetiske make-up. Tan farvede aftegninger findes over øjnene, på kinderne, på brystet, på håndroden og poterne, også på indersiden af bagbenene og under haleroden. På forbrystet danner markeringerne to ens tydeligt afgrænsede trekanter. Pigmenteringen på næsen, øjenog læberande følger pelsfarven, men kraftigt pigment foretrækkes.

Størrelse og vægt: Mankehøjde: Hanner og tæver: 21 - 23 cm (tolerance +/- 1 cm). Vægt: Hanner og tæver: Idealvægt ca. 2,6 kg.

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på hundens sundhed og velbefindende.

 • Lang krop med korte ben.
 • Smal eller for svagt hvælvet skalle
 • Upigmenteret næse.
 • Asymmetrisk bid
 • Manglende fortænder
 • Let hvælvet overlinie og lænd, blød ryg.
 • Konstant oprullet hale, tæt liggende hale mod en af siderne, lavt ansat hale. 
 • Let indad- eller udaddrejede poter
 • Udbredte, ikke klart afgrænsede tanaftegn på hovedet, bugen og på brystet.
 • Sorte hår i tanfarven.
 • Stor, hvid plet på brystet (mere end 1 cm).
 • Hvide pletter på poterne.
 • Op til 50 % af øjnene blå farvede hos merle.
 • Størrelser over 24 cm eller under 20 cm. 

Diskvalificerende fejl:

 • Aggressive eller for sky hunde
 • Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.
 • Åben fontanel
 • Æbleformet hoved.
 • Næsepartiet for kort. 
 • Overbid.
 • Mere end 4 manglende tænder – (undtagen P1 og M3), 2 eller flere manglende fortænder 
 • Blå øjne, rovfugleøjne (meget lyse gule øjne).
 • Hængende ører. 
 • Stærkt hvælvet ryg og lænd (karperyg)
 • Nøgne pletter på kroppen
 • Manglende tan-markeringer i hoved hos en hund, der ellers har tan-markeringer.
 • Stor, hvid aftegning på brystet – mere end 2 cm² – og hvide pletter på krop eller ben 
 • Udpræget sort skær der slører tanfarverne.
 • Mere end 50 % af øjnene blåfarvede hos merle.
 • Skulderhøjde over 26 cm og under 18 cm

Bemærk:

 • Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
 • Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør anvendes i avlen. 

 

Dansk Kennel Klubs bemærkning: Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl

Standarden udgivet af FCI 20.02.2019 Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité, OKTOBER 2019

NB! Denne standard erstatter standard udsendt af DKK i Januar 2018