Prazsky Krysarik is available in different colors, but black / tan is considered to be the original color. In addition, Prazsky Krysarik is available in red, yellow, blue / tan, brown / tan, merle and purple / tan. The brown color is inherited, so it requires that both mother and father have the brown color in itself to pass the color of the puppies.
 
Be aware! Serious health impairment can occur when crossing certain color genes. It's said that mating between yellow and yellow gives a weak result. Likewise, a cross between two merle dogs could cause deafness, blindness and other compulsions. Crosses between blue genes also show increased tendency for allergies, hairlessness and other disorders.
If a black / tan dog that does not bear genes for other colors, mates with any other colored dog, the puppies will always turn black / tan, because this color is always dominant.
 
Prazsky Krysarik findes i forskellige farver, men black/tan anses for at være den originale farve.  Derudover findes Prazsky Krysarik i rød, gul, blå/tan, brun/tan, merle og lilla/tan.  Den brune farve er arveligt vigende, så den kræver, at både mor og far har genet for brun farve i sig, for at videregive farven til hvalpene.
 

Vær opmærksom! Der kan opstå alvorlig sundhedssvækkelse ved krydsning af visse farve gener. Det siges blandt andet, at parringer imellem gul og gul giver et svagt resultat. Ligeledes vil en krydsning imellem to merle hunde kunne forårsage døvhed, blindhed og andre følgesvagheder.
Krydsninger imellem blå gener viser også forhøjet tendens til allergier, hårløshed og andre lidelser. 

Hvis en Black/tan hund, der ikke bærer gener for andre farver, parres med en hvilken som helst anden farve hund, vil hvalpene blive Black/tan, da denne farve altid er dominerende. 

Her ses et eksempel på den klassiske arvegang for den dominerende egenskab black/tan og den recessive egenskab brun/tan:

Black/tan BB x Black/tan BB
Han/hun B B
B BB BB
B BB BB

Når man krydser to black/tan med hver to dominerende black-gener (BB), vil alle hvalpene også få to dominerende black-gener og få farven black/tan (BB). Tan-tegningen bestemmes af et andet allel, se nedenfor. Alle hvalpene vil være homozygote.

Black/tan BB x Black/tan Bb
Han/hun B B
B BB BB
b Bb Bb

Når man krydser en black/tan med to dominerende black-gener (BB) med en black/tan med et dominerende black-gen (B) og et recessivt brun-gen (b), vil halvdelen af hvalpene få to dominerende black-gener, og den anden halvdel vil få et dominerende black-gen og et vigende brun-gen. Alle hvalpene vil få farven black/tan (BB+Bb), men halvdelen vil være heterozygote (Bb).

Black/tan Bb x Black/tan Bb
Han/hun B b
B BB Bb
b bB bb

Når man krydser to black/tan med hver et dominerende black-gen (B) og et vigende brun-gen (b), vil en fjerdedel af hvalpene få to dominerende black-gener, halvdelen af hvalpene vil få et dominerende black-gen og et vigende brun-gen og en fjerdedel vil få to vigende brun-gener. Tre fjerdedele af hvalpene vil få farven black/tan (BB+Bb), mens en fjerdel af hvalpene vil blive brun/tan (bb). Halvdelen af hvalpene vil være heterozygote.

Black/tan BB x Brun/tan bb
Han/hun b b
B Bb Bb
B Bb Bb

Når man krydser en black/tan med to dominerende black-gener (BB) med en brun/tan, der jo har to vigende brun-gener (bb), vil alle hvalpene få et dominerende black-gen og et vigende brun-gen. Alle hvalpene får farven black/tan (Bb) og vil være heterozygote.

Black/tan Bb x Brun/tan bb
Han/hun b b
B Bb Bb
b bb bb

Når man krydser en black/tan med et dominerende black-gen (B) og et vigende brun-gen (b) med en brun/tan, der jo har to vigende brun-gener (bb), vil halvdelen af hvalpene få et dominerende black-gen og et vigende brun-gen, den anden halvdel vil få to vigende brun-gener. Halvdelen hvalpene får farven black/tan (Bb) og er heterozygote, den anden halvdel får farven brun/tan (bb) og er homozygote.

Brun/tan bb x Brun/tan bb
Han/hun b b
b bb bb
b bb bb

Når man krydser en brun/tan med to vigende brun-gener (bb) med en brun/tan, der jo også har to vigende brun-gener (bb), vil alle hvalpene få to vigende brun-gener og dermed blive brun/tan og homozygote.

Black/Tan

Owner: Heidi Ravn

Black/tan Longhaired

Owner: Heidi Ravn

Brown/Tan

Owner: Pavlina Cmiralova

Blue/Tan

Owner: Pavlina Cmiralova

Lilla/Tan

Owner: Pavlina Cmiralova

Yellow 

Owner: Pavlina Cmiralova

Red

Owner: Heidi Ravn

Merle

Breeder: Franziska Brauer